Regulamin korzystania z Pomocnika Prawnego


 1. CeON Pomocnik Prawny („Serwis”) prowadzony jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („ICM UW”), pod adresem: http://pomocnik.edu.pl.

 2. Serwis umożliwia uzyskanie podstawowych wyjaśnień niektórych prawnych aspektów wdrażania otwartego dostępu do publikacji naukowych. Treści udostępniane w Serwisie nie stanowią indywidualnej porady prawnej.

 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wskazane jest posługiwanie jedną z nowoczesnych przeglądarek internetowych:

  • Firefox w wersji co najmniej 26,
  • Chrome w wersji co najmniej 32,
  • Opera w wersji co najmniej 12,
  • Safari w wersji co najmniej 7.
 5. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 6. Treść Serwisu objęta jest licencją Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode (dalej „CC-BY”).

 7. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Prosta 69, 00-838. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest ICM UW. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Serwisu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W trakcie korzystania z Serwisu, gromadzone są dane o wyborach dokonywanych przez użytkowników (pliki cookie), dane standardowo przesyłane w ramach protokołu HTTP oraz dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym. Dane gromadzone w Serwisie mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadkach określonych przez prawo.