Start

Jak to działa

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki umożliwia

łatwe uzyskanie podstawowej wiedzy

o prawnych aspektach otwartego dostępu,

przydatnej dla autorów, wydawców,

jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania.

Pomocnik ułatwia usuwanie ograniczeń prawnych

stojących na drodze do udostępniania

publikacji naukowych w sposób otwarty.

Polecamy

Kilka słów o otwartym dostępie

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. W otwartym dostępie znajduje się coraz więcej publikacji naukowych. Jest to przede wszystkim wynik działań samych naukowców, którzy dzięki temu zwiększają oddziaływanie swoich prac. Instytucje finansujące badania oraz jednostki naukowe coraz częściej wymagają otwartości od beneficjentów grantów i pracowników. Otwarty dostęp to kluczowy element otwartej nauki, która dąży do pełnego wykorzystania potencjału Internetu w prowadzeniu badań naukowych i rozpowszechnianiu ich wyników.